UA-90492105-1
Buitenschoolse Opvang

Wat heeft de Kinderhoeve te  bieden?


Kinderhoeve Escharen biedt buitenschoolse opvang in het BSO-huis naast het kinderdagverblijf. Daarvan kunnen kinderen in de leeftijd van 4- tot 13 jaar voor-, en naschoolse opvang gebruik maken.

De kinderen van de buitenschoolse opvang, BSO, worden verschillende activiteiten aangeboden. Het staat ze vrij om daarvan gebruik te maken, op school zijn er al zo veel dingen die moeten, hier kunnen ze vooral ontspannen. Verder kunnen de kinderen naar een ruim, omheind buitenterrein, dat is voorzien van o.a. een zandbak, diverse speeltoestellen en een klein dierenparkje. Buiten is ook voldoende ruimte voor diverse activiteiten op het speelveldje.

Zowel de speeltoestellen als ook het binnenmeubilair en de andere voorzieningen in en om het gebouw voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid en hebben door hun vrolijke kleuren een bijzonder positieve invloed op het welzijn van de kinderen.

In 2008 zijn we gestart met “Sport en Spel”; een geweldig succes.

Openingstijden en flexibiliteit


BSO bij Kinderhoeve Escharen is in schoolvakanties geopend, van maandag t/ m vrijdag

van 07:00 tot 19:00 uur met uitzondering van nationaal erkende feestdagen. Tijdens schooldagen is Kinderhoeve Escharen, buiten de schooltijden, geopend tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Ook hier geldt  met uitzondering van nationaal erkende feestdagen.

Prijzen


De uurprijs voor 2024 is vastgesteld op € 9,12.


Om uw werkelijke kosten te kunnen berekenen  is het toetsingsinkomen van belang.

Het toetsingsinkomen en het aantal kinderen bepaalt het percentage dat als toeslag geldt.

Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.

Beweging


Voor de kinderen die zich hiervoor aanmelden wordt er eens per week een uur ‘Sport en Spel’ aangeboden.

De activiteit is op vrijwillige basis en blijkt een geweldig succes.

Deze activiteit is opgezet omdat we de kinderen een zo actief mogelijke opvang willen bieden.

Voor de activiteiten wordt gebruik gemaakt van de grote zaal van het Dôrpshuus in Escharen.

Dagopvang Contact BSO